VAŽNO OBAVEŠTENJE

Poštovani studenti,

U skladu sa preporukama za postupanje u okolnostima širenja virusa COVID-19 su u toku pripreme za izvođenje nastave i konsultacija putem elektronske komunikacije.

Uskoro će svi detalji biti objavljeni na sajtu i na društvenim mrežama.

Škola primenjuje sve preporuke vezane za održavanje higijene radnog prostora studenata i zaposlenih.