KONKURS ZA UPIS 2016/17 – DRUGI UPISNI ROK

I Osnovne strukovne studije:

Termini drugog upisnog roka (septembarskog) upisne školske 2016/2017. godine na osnovne strukovne studije na studijske programe: „Menadžment i biznis“, „Menadžment prodaje“, „Menadžment bezbednosti“ su:

– Prijem dokumenata i prijava studenata – do 10.09.2016. godine od 10 do 16 časova u prostorijama Škole;

– Termin polaganja prijemnog ispita – 12.09.2016. godine od 11 do 13 časova u prostorijama Škole;

– Jedinstvena (privremena) Rang- lista – 13.09.2016.godine, do 14 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Prigovor na Rang liste koje se podnose direktoru Škole – 16. i 19. 09. 2016. godine od 12 do 14 časova;

– Objavljivanje Rešenja donetih po prigovoru – 20.09.2016.godine do 15 časova na oglasnoj table Škole;

– Konačna Rang-lista – 21.09.2016. godine do 16 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Upis primljenih kandidata – od 26.09.2016.godine do 30.09.2016. godine u studentskoj službi Škole.

 

II Specijalističke strukovne studije:

Termini drugog upisnog roka na specijalističke studije na studijski program „Preduzetnički menadžment“ i „Korporativna bezbednost“ su:

– Prijem dokumenata i prijava studenata – od 22.09. do 30.09.2016. godine u prostorijama Škole;

– Termin polaganja prijemnog ispita – 03.10.2016. godine od 11 do 13 časova u prostorijama Škole;

– Jedinstvena (privremena) Rang- lista – 04.10.2016.godine, na oglasnoj tabli Škole;

– Prigovor na Rang liste koje se podnose direktoru Škole – 07. i 10.10. 2016. godine od 12 do 14 časova;

– Objavljivanje Rešenja donetih po prigovoru – 11.10.2016.godine na oglasnoj table Škole;

– Konačna Rang-lista – 12.10.2016. godine do 16 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Upis primljenih kandidata – od 13.10.2016.godine do 14.10.2016. godine u studentskoj službi Škole.