KONKURS ZA UPIS 2016/17 – DRUGI UPISNI ROK

I Osnovne strukovne studije:

Termini drugog upisnog roka (septembarskog) upisne školske 2016/2017. godine na osnovne strukovne studije na studijske programe: „Menadžment i biznis“, „Menadžment prodaje“, „Menadžment bezbednosti“ su:

– Prijem dokumenata i prijava studenata – do 10.09.2016. godine od 10 do 16 časova u prostorijama Škole;

– Termin polaganja prijemnog ispita – 12.09.2016. godine od 11 do 13 časova u prostorijama Škole;

– Jedinstvena (privremena) Rang- lista – 13.09.2016.godine, do 14 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Prigovor na Rang liste koje se podnose direktoru Škole – 16. i 19. 09. 2016. godine od 12 do 14 časova;

– Objavljivanje Rešenja donetih po prigovoru – 20.09.2016.godine do 15 časova na oglasnoj table Škole;

– Konačna Rang-lista – 21.09.2016. godine do 16 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Upis primljenih kandidata – od 26.09.2016.godine do 30.09.2016. godine u studentskoj službi Škole.

 

II Specijalističke strukovne studije:

Termini drugog upisnog roka na specijalističke studije na studijski program „Preduzetnički menadžment“ i „Korporativna bezbednost“ su:

– Prijem dokumenata i prijava studenata – od 22.09. do 30.09.2016. godine u prostorijama Škole;

– Termin polaganja prijemnog ispita – 03.10.2016. godine od 11 do 13 časova u prostorijama Škole;

– Jedinstvena (privremena) Rang- lista – 04.10.2016.godine, na oglasnoj tabli Škole;

– Prigovor na Rang liste koje se podnose direktoru Škole – 07. i 10.10. 2016. godine od 12 do 14 časova;

– Objavljivanje Rešenja donetih po prigovoru – 11.10.2016.godine na oglasnoj table Škole;

– Konačna Rang-lista – 12.10.2016. godine do 16 časova, na oglasnoj tabli Škole;

– Upis primljenih kandidata – od 13.10.2016.godine do 14.10.2016. godine u studentskoj službi Škole.

Poziv na Pan-evropsko takmicenje

EYA je pan-evropsko takmicenje iz Austrije koje okuplja mlade start-up osnivače i one koji su uključeni u korišćenje
digitalne tehnologije za socijalno dobro. Svi koji su rođeni posle 01.01.1983. godine i imaju mobilnu app, websajt ili IoT mogu se prijaviti do 15. jula 2016.godine EYA Ambasadorima:

Dušici Birovljević, e-mail: dusica.birovljevic@yahoo.com
i Slobodanu Petroviću na e-mail: slobpetrovic@yahoo.de
Vise informacija: www.eu-youthaward.org

Održana je prezentacija Seminarskog rada o socijalnom preduzetništvu na primeru Gradskog centra za socijalno preduzetnistvo

02.06.2016 održana je prezentacija Seminarskog rada o socijalnom preduzetnistvu na primeru Gradskog centra za socijalno preduzetnistvo, studentkinje Slivane Đorđević  koja je u Centru i zaposlena.U dogovoru sa njom i na veliko interesovanje studenata moguće je realizovati i namensko predavanje za studente VSSP,u toku juna meseca, što bi za njih bilo veoma korisno i znacajno za dalje studije i njihove sadašnje i buduće poslove  koji se tiču preduzetništva.

Pogled studenta na prezentaciju “Transport novca” u kompaniji VIP Systems

Pogled studenta na prezentaciju “Transport novca” koju su njegove kolege i on, smera Menadžment bezbednosti Visoke strukovne škole za preduzetništvo, imali 12.05.2016 godine u kompaniji VIP Systems.

Prezentacija VIP SYSTEMS-a je bila održana u glavnoj bazi ove kompanije, 12.05.2016. godine koju je predvodio profesor Milovan Dimić. Prezentaciji kojoj smo prisustvovali moje kolege i ja po meni je bila veoma interesantna i naravno poučna. Ovlašćeno lice iz kompanije je bio zadužen da nam prezentuje i objasni kako se vrši prenos novca, naravno postavljao nam je pitanja da proveri koliko smo upoznati sa tim poslom kojim se oni bave.

Objašnjavano nam je koja se sve vozila koriste i koliko se ljudi nalazi u vozilima u odnosu na novac.

Naveden i prezentovan nam je primer kako se vrši prenos novca.

Po završetku prezentacije bio sam počastvovan time što sam dobio ponudu za posao, naravno zahvaljujući preporuci profesora Milovana Dimića koji je prepoznao da bi se ja snašao u tom poslu.

Prezentacija je bila iz moje perspektive veoma poučna pre svega, interesantna, zanimljiva i zasigurno je bilo dosta stvari koje će jednog dana nama trebati.

Student Nikola Filipović

student

student-zajednicka