Broj računa Škole: 200-2779020101033-53

Primalac: Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

Cenovnik usluga škole – 23.04.2019.

Cenovnik usluga škole – 15.04.2018.