itbiznisVelika

Osnovne strukovne studije, studijski program IT Biznis
Nastavni plan 2018/19
Knjiga predmeta

Ciljevi programa osnovnih strukovnih studija, IT biznis su: obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti elektronskog biznisa; osposobljavanje za obavljanje različitih poslovnih zadataka koji zahtevaju poznavanje i korišćenje informatičkih tehnologija, imajući u vidu njihove prednosti i ograničenja u takvom korišćenju; sticanje teorijskog i praktičnog znanja u oblasti poslovnog programiranja, razvoja poslovnih informacionih sistema, umrežavanja i poslovne primene IKT u cilju podrške različitim upravljačkim funkcijama u preduzeću i širem poslovnom okruženju; omogućavanje specijalističkog obrazovanja na višem nivou studija i obrazovanja tokom života; razvoj kritičkog mišljenja i analitičkog rešavanja poslovnih problema i osposobljavanje za samostalni stručni i razvojni rad u dinamičnom okruženju.

Integralni deo napred navedenih ciljeva u oblasti IT obrazovanja predstavlja i obrazovanje u oblastima prava, ekonomije, menadžmenta, matematike i statistike, komunikacije i tsl., koji daju studentu celinu znanja kojim se ostvaruje osnovni cilj ovog studijskog programa – kompetentno korišćenje informacionih tehnologija u poslovnim procesima.

Vrsta studija: Osnovne strukovne studije.

Ishod procesa učenja je: sticanje strukovnih znanja u oblasti poslovanja preduzeća i upravljanja tim poslovanjem, sa posebnim osvrtom na manadžment e-biznisa. Ključne komponente su: razvoj i korišćenje informacionih sistema, poslovno programiranje i umrežavanja i poslovne primene IKT radi podrške različitim upravljačkim funkcijama u preduzeću i širem poslovnom okruženju, a sve u cilju optimalnog upravljanje tehnološkim i radnim procesima;samostalna primena stečenih znanja u obavljanju raznih poslovnih zadataka; razvijanje sposobnosti za timsko rešavanje poslovnih problema, prenošenje znanja i njegovog širenja, kao i ličnog kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja u struci.

Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar

Uslovi za upis: srednjoškolsko obrazovanje i polaganje prijemnog ispita u skladu sa Statutom.

Obavezno praktično osposobljavanje realizuje tokom sve tri godine studija na sledeće načine: programskim konceptom studija koji definiše optimalni odnos teorijskog i praktičnog znanja, kroz stručnu praksu u prve dve godine studija i izradu završnog rada. Izbor sadržaja studijskog programa i način realizacije daje optimalni nivo teorijskih i praktičnih znanja koja omogućuju razumevanje poslovanja preduzeća i upravljanja tim poslovanjem, sa posebnim osvrtom na menadžment e-biznisa i njegovu efektivnu realizaciju. Ipak, prednost je data praktičnom osposobljavanju za uspešno korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija. To se postiže uspostavljanjem i unapređivanjem interaktivnih metoda nastave, radom u malim timovima, podsticanjem samostalnih oblika rada studenata, kao i izradom i prezentacijom seminarskih i drugih radova studenata.

Završni rad izrađuje se tokom šestog semestra i brani nakon ispunjenih svih obaveza u toku studija. U radu se prikazuje rešenje određenog poslovnog problema korišćenjem informaciono komunikacionih tehnologija.

Studije se izvode klasično u vremenu izvođenja studija (3 godine).