Specijalističke strukovne studije, studijski program Korporativna bezbednost
Nastavni plan 2018/19
Knjiga predmeta

„KREIRAJTE STRATEGIJE I TAKTIKE BEZBEDNOSTI“

Završetkom specijalističkih strukovnih studija, student stiče stručni naziv: strukovni menadžer – specijalista, sa stečenim kompetentnostima:

  • sposobnost da se bavi širokim spektrom poslova iz oblasti bezbednosti ;
  • sposobnost analize odnos širih društvenih činilaca, sistema i stanja bezbednosti na različitim nivoima društvenog organizovanja;
  • sposobnost da razvija sistem bezbednosti i da ga prilagođava novim okolnostima kao sastavni deo razvojne strategije korporacije;
  • znanja i veštine u upravljnju poslovnim informacijama, poslovnim tajnama, korišćenju i sprečavanju zloupotrebe novih tehnologija;
  • vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnjem specijаlističkih znаnjа iz oblаsti menаdžmentа bezbednosti korporаcijа;
  • veštine i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа.
  • primenjuju informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcione sisteme, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u reаlizаciju specijаlističkih poslovа.