Osnovne strukovne studije, studijski program Menadžment i biznis
Nastavni plan 2018/19
Knjiga predmeta

„ZNANJE ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE BIZNISOM“

Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment i biznis:

  • osposobljen da sa uspehom pokreće i vodi biznis u savremenim tržišnim uslovima.
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta.
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini.
  • razvio kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti biznisa.