Osnovne strukovne studije, studijski program Menadžment prodaje

Nastavni plan 2018/19
Knjiga predmeta

„OD PRODAJE ZAVISI USPEH PREDUZEĆA“

Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment prodaje:

  • osposobljen da se bavi komercijalnim poslovanjem u savremenim tržišnim uslovima.
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, trgovinskog i finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta.
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini.
  • stekao odgovarajuće znanje iz psihologije, kao i znanje i sposobnost za poslovno komuniciranje, poznavanje roba i usluga i smisao za estetiku i estetski izgled proizvoda.
  • razvio je kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti prodaje.