knowledge

Visoka strukovna škola za preduzetništvo Beograd ( u daljem tekstu Škola) ima utvrđene zadatke i ciljeve; u skladu su sa ciljevima visokog obrazovanja, utvrđenim u Zakonu.

Škola je javna i autonomna visokoškolska ustanova čiji je osnovni zadatak da objedini obrazovne i stručne metode i postupke, kojima doprinosi održavanju sveobuhvatne, sistematizovane, naučno i stručno zasnovane slike sveta i položaja čoveka u njemu, definiše i izgradi temelje doživotnog obrazovanja i permanentnog profesionalnog razvoja studenata.

Osnovni zadaci Škole pokazuju društvenu opravdanost njegovog postojanja – obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja koje će stvoriti stručnjake kompetentne da konkurišu u međunarodnim relacijama, što je u interesu pojedinca, čitave privrede i društva. Razvoj tržišne ekonomije, sve oštrije i zahtevnije tržišne utakmice, na domaćem i globalnom planu, proces priljučivanja Srbije EU, a to znači evropskim standardima u ekonomiji opravdava potrebu obrazovanja kadrova koje školuje Visoka strukovna škola za preduzetništvo, koji će biti u stanju da se uhvate u koštac sa izazovima savremenih ekonomskih kretanja.

Zadaci određuju opšti pravac delatnosti visokog strukovnog obrazovanja, pri čemu se budući prioriteti Škole mogu prepoznati u obezbeđivanju međunarodno konkurentnog obrazovnog procesa koji će doprineti ravnopravnom obrazovanju stanovništva, efikasnosti studiranja i sticanja primenljivih znanja što će omogućiti međunarodnom repozicioniranju domaće privrede i društva. Potreba za visokoobrazovanim kadrovima ekonomskog profila, menadžera bezbednosti i u IT oblasti definiše osnovni zadatak ove visokoobrazovane ustanove.

Osnovne zadatke Škole utvrđuje organ upravljanja, a objavljuju se na sajtu škole.

Ciljevi Škole proizilaze iz osnovnih zadataka: prenošenje stručnih i naučnih znanja i veština; razvoj struke i nauke; obrazovanje stručnog podmlatka; pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se usavršavaju tokom života; osposobljavanje studenata da se u što kraćem roku osposobe za praktičan ekspertski rad u strukama za koje se školuju.

Ciljevi Škole određuju konkretne rezultate – formiranje stručnjaka sposobnih da primene stečena znanja i veštine u domaćoj i međunarodnoj praksi; da ih prenesu na druge i podstaknu razvoj ekonomske struke i bezbednosti poslovanja i stručnog podmlatka; razvijaju sopstvenu karijeru obrazujući se uz rad. Poseban rezultat se očekuje u prohodnosti studenata nakon završenih osnovnih strukovnih studija ili nastavku školovanja na specijalističkim strukovnim studijama.

Takvi ciljevi su i opredelili potrebu za studijskim programima osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija. Operativni ekonomski stručnjaci i stručnjaci za korporativnu bezbednosti na ovom području opredelili su da se Škola odluči za specijalističke studijske programe iz oblasti preduzetničkog menadžmenta i korporativne bezbednosti.

Ciljevi Škole predstavljaju osnovu za kontrolu njenog rada, što se ostvaruje uvedenim Pravilima sistema kvaliteta. Ciljevi Škole su konkretni, merljivi i uporedivi; ostvarivi su jer su društveno opravdani i usklađeni sa mogućnostima škole, te bliže određuju njenu delatnost.

Aktivnosti Škole, uključujući razovj studijskih programa, u skladu su sa utvrđenim zadacima i ciljevima kako visokog strukovonog obrazovanja, tako i akademskog obrazovanja.

Škola svake godine preispituje ostvarivanje osnovnih zadataka i ciljeva, vrednujući njihovu svrsihodnost u procesu planiranja i rasporedu sredstava. Kod planiranja i izveštavanja važnu ulogu imaju lokalni i okružni organi sredine.

 

 

 

>