Obaveštenje: Fin. menadžment, Bezbednost fin. poslovanja i Novac,bankarstvo i osiguranje

Poslednja predavanja Iz Finansijskog menadžmenta održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 14:30 časova. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu pristupili polaganju kolokvijuma, mogu polagati ponovljeni kolokvijum u terminu posljednjih predavanja.

Poslednja predavanja Iz Bezbednosti finansijskog poslovanja održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 14:30 časova. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu pristupili polaganju kolokvijuma, mogu polagati ponovljeni kolokvijum u terminu posljednjih predavanja.

Poslednja predavanja i kolokvijum iz predmeta Novac, bankarstvo i osiguranje održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 13:00 časova.

Obaveštenje: Za studente treće godine MIB, MP i MB

Nastava kod profesorke dr Agić Zorane iz predmeta Finansijski menadžment, Novac, bankarstvo i osiguranje kao i Bezbednost finansijskog poslovanja se održava svakog drugog četvrtka. Prvo predavanje je bilo 04.10.2018, drugo je 18.10.2018, naredno je 01.11.2018 i tako do kraja semestra.