Obaveštenje: Prijava ispita Februarski ispitni rok

Prijava ispita za Februarski ispitni rok je od 26.01.2021. do 29.01.2021. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa Januarskom  ratom školarine.

Prijava se vrši tako što studenti sa smera:

Menadžment i biznis  prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara.  Blagovremeno ćete biti obavešteni o početku odnosno o terminima Februarskog roka .

Ispitni rok biće održan od 22.02.2021. do 26.02.2021.godine. Uslov za polaganje ispita je isplaćena školarina zaključno sa Februarskom  ratom školarine.

Sve prijave ispita od 29.01.2021. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoke strukovne škole za preduzetništvo.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).

Prijava ispita: Decembar apsolventski rok

Prijava ispita za ispitni rok Decembar apsolventski je od 27.11.2020. do 30.11.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.
Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis , Menadžment prodaje i Menadžment bezbednosti prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Korporativna bezbednost – specijalističke studije i  Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 07.12.2020 do 11.12.2020.godine. Raspored ispita ćete blagovremeno dobiti.
Sve prijave ispita od 30.11.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za preduzetništvo.
U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).

Prijava ispita: Vanredni ispitni rok Oktobar

Prijava ispita za vanredni ispitni rok Oktobar je od 29.09.2020. do 30.09.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Menadžment bezbednosti, Korporativna bezbednost – specijalističke studije, Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 05.10.2020 do 09.10.2020.godine

U ovom roku ispite mogu da prijave apsolventi, studenti koji ne ispunjavaju uslove za upis u narednu skolsku godinu i studenti koji zbog COVID-A 19 nisu mogli da izadju na ispite.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u roku je pet ispita.