Obaveštenje: Treća godina MB

U sredu 23.05.2018 održaće se kolokvijum iz predmeta Upravljanje krizama i rizicima – profesor mr Milovan Dimić u terminu predviđenom za nastavu.

Obaveštenje o današnjoj nastavi

Nastava iz predmeta Ljudska prava (druga godina MB), Globalna bezbednost (treća godina  MB) i Upravljnje krizama i rizicima (treća godina MB)  neće se održati danas.

Naredno predavanje biće održano sledeće nedelje u predvidjen terminima.

Obaveštenje: Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok

Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok je od:

05.05.2018 do 10.05.2018 – poslednji dan za prijavu ispita je 10.05.2018.

Studenti sa smerova Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova Menadžment bezbednosti i Specijalističke studije prijavljuju ispite na prijavaispita@vssp.edu.rs

Tačan datum ispitnog roka biće naknadno objavljen.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina zaključno sa majskom ratom.

Obaveštenje o radnom vremenu za vreme državnog praznika

  1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.glasnik RS”, br.43/2001, 101/2007 i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
    • Neradni dani za vreme Praznika rada su dani 01. i 02. maj;
  2. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće 3. maj (Četvrtak);
  3. Obavezuju se rukovodioci organizacionoh jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.