Obaveštenje: Vanredna prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok

Vanredna prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok je od 16.01.2020. do 17.01.2020.godine.
Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa januarskom ratom.
Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

 • Menadžment i biznis
 • Menadžment prodaje

Prijavljuju ispite na: prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova:

 • Menadžment bezbednosti
 • Preduzetnički menadžment
 • Korporativna bezbednost

Prijavljuju ispite na: prijavaispita@vssp.edu.rs

Cena vanredne prijave ispita je 1500 dinara po ispitu.
U prijavi je potrebno navesti:

 • Ime i prezime
 • Broj indeksa
 • Predmete koje prijavljujete

Obaveštenje: Prijava ispita za Januarsko-Februarski ispitni rok

Prijava ispita za januarsko – februarski  ispitni rok je od 09.12.2019. do 13.12.2019. godine

Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa decembarskom ratom.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

Smerovi:

 • Menadžment bezbednosti
 • Korporativna bezbednost – specijalističke studije
 • Preduzetnički menadžment – specijalističke studije prijavljuju ispite na prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 20.01.2020 do 14.02.2020.godine

U prijavi je potrebno navesti:

 • Ime i prezime,
 • Broj indeksa, 
 • Predmete koje prijavljujete.