Obaveštenje o random vremenu za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika

  1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. Glasnik RS: BR. 43/2001, 101/2007  i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
    • Da se državni praznik – Nova godina praznuje 1. i 2. januara,
    • Da se verski praznik – Božić praznuje na prvi dan Božića (7. Januar).
  2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i odlukom poslodavca, neradni dani će biti počevši od dana 01.01.2018 godine (Ponedeljak), zaključno sa danom 08.01.2017 godine (Ponedeljak).
  3. Prvi radni dan nakon Novogodišnjih i Božićnih praznika će biti dan 09.01.2018 godine (Utorak).
  4. Obavezuju se rukovodioci organizacionih jedinica da ako postoji potreba procesa rada, organizuju rad za vreme navedenih praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca.

Prijava ispita za Januarsko-Februarski rok 2017/18

Prijava ispita vršiće se od 06.12. do 13.12.2017. godine.
Cena po ispitu iznosi 500,00 dinara.

Za smerove MiB i MP prijava se šalje na mail prijava@vssp.edu.rs
Za smer MB i specijalističke studije prijava se šalje na mail prijavaispita@vssp.edu.rs

U roku možete prijaviti najviše pet ispita. U prijavi navesti (Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete)
Uslov za prijavu ispita su izmirene sve dospele finansijske obaveze, zaključno sa decembarskom ratom.

Ispitni rok počinje 22.01.2018.  i traje do 16.02.2018. godine.

Obaveštenje: Prijava dopunskih (diferencijalnih ) i apsolventski ispita

Prijava dopunskih(diferencijalnih ) i apsolventski  ispita je od 06.11 do 08.11.2017.
Rok će se održati od 20 – 27. 11 2017.
Ispiti će se održati sat vremena pre početka prvog predavanja predmetnog profesora.
Ispiti se prijavljuju na: prijavaispita@vssp.edu.rs
U prijavi se piše: Ime i prezime, Broj indeksa i predmete koje želite da polažete.
Neophodno je da izmirite vaše obaveze najkasnije dan pred izlazak na prvi ispit.
Prijava za dopunske ispite iznosi 20e po ispitu.