Obaveštenje o radnom vremenu za vreme državnog praznika

 1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.glasnik RS”, br.43/2001, 101/2007 i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
  • Neradni dani za vreme Praznika rada su dani 01. i 02. maj;
 2. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće 3. maj (Četvrtak);
 3. Obavezuju se rukovodioci organizacionoh jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obaveštenje o radnom vremenu za vreme uskršnjih praznika

ODLUKA
o radnom vremenu za vreme uskršnjih praznika

 1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, utvrđeno je sledeće:
  • Da se državni praznik Uskrs praznuje od dana 06.aprila do dana 09.aprila;
 2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i odlukom poslodavca, neradni dani će biti 6.april (Petak) i 9.april (Ponedeljak);
 3. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće 10.april (Utorak);
 4. Obavezuju se rukovodioci organizacionih jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.