Obaveštenje: Za studente koj slusaju Biznis etiku

Studenti sa smera Menadžment i biznis i smer Menadžment prodaje obaveštavaju se da će se prvi esej održati u četvrtak 9.11.2017 sa početkom u 11:30 ( vreme održavanja nastave).
Podsećamo studente da temu eseja slobodno biraju na osnovu ispitnih pitanja koja su vam dostavljena. Esej spada u predispitne obaveze pa vas molimo da ovu obavezu ispunite. Molimo vas da ponesete papir na kome cete pisati esej i hemijsku olovku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom profesoru dr. Darku Marinkoviću na mail:
darkogaga@eunet.rs

Ili saradniku u nastavi msc Gordanu Stefanoviću mejl:
gordan.stefanovic@triple-jump.com

Obaveštenje: Upravljanje porodičnim biznisom, Izrada i implementacija biznis plana

Obaveštavamo vas da će se od danas praktična nastava, pored teorijske nastave, iz predmeta Upravljanje porodičnim biznisom i Izrada i implementacija biznis plana isključivo realizovati utorkom od 16.30 časova, umesto četvrtka.

Podsećamo sve vas, koji nisu odabrali mentora za završni rad i uopšteno koji nisu izabrali oblast u okviru koje bi bila tema njihovog završnog rada, da već sada počnu na vreme da razmišljaju o tome.

Obaveštenje: Prijava ispita za Septembar 2

Prijava ispita za Septembar 2 će biti 13. i 14 .09.2017.

Uslov za prijavu ispita je izmirena cela školarina za tekuću godinu.

Rok će se održati od 18. do 28. 09.2017.

Raspored će biti blagovremeno istaknut na sajtu Škole.

Obaveštenje: Kolektivni godišnji odmor

Nastavno osoblje Škole je na kolektivnom godišnjem odmoru od 01.08. do 31.08.2017. godine. Prvi radni dan je 01.09.2017. godine.

Studentska služba Škole je na kolektivnom godišnjem odmoru od 31.07. do 25.08.2017. godine. Prvi radni dan je 28.08.2017. godine.