Obaveštenje: Izmene termina predavanja za ponedeljak 19.12.2016.

Predavanja kod profesorke Svetlane Tasić:

  • I godina MiB i MP: 12:30 – 14:00,
  • IIgodina MB: 14:00 – 15:30.

Obaveštenje za studente – prve godine (MIB, MP), druge godine (MIB, MP), treće godine MP, treće godine MIB, spec PM, spec KB:

Danas (19.12), na osnovu zahteva studenata zbog slave Sv. Nikola, neće se održati nastava iz sledećih predmeta:

  • Psihologija rada,
  • Poslovna komunikacija,
  • Poreska politika,
  • Korporativna kultura,
  • Korporativne komunikacije,
  • Preduzetnička ekonomija
  • Zaštita i bezbednost informacija.

Nastava će biti nadoknađena u sledeći ponedeljak.

Obaveštenje za studente III godine MB

Kolokvijum iz predmeta Globalna bezbednost će se održati u utorak, 20.12.2016. u 15.30 časova, učionica II-4.

Kolokvijum iz predmeta Zdravlje i bezbednost na radu će se održati u četvrtak, 22.12.2016. u 14.30 časova, učionica V-5.

U ime predmetnog nastavnika, mr Milovana Dimića vas obaveštavamo da je kolokvijum obavezan i da je položen kolokvijum uslov za izlazak na ispit u januarsko-februarskom roku.