Obaveštenje: Za studente III godine MIB i MB

Ispit iz predmeta Upravljanje kvalitetom održaće se po rasporedu 29.06.2017. u 16.30, a ne u 15h.

Ispit iz predmeta Bezbednosno upravljanje prirodnim resursima održaće se 29.06.2017. umesto 22.06.2017. u 15h.

Obaveštenje: Geopolitika (Esej)

U četvrtak, 25.05.2017.  u 16h  svi studenti koji slusaju nastavu iz predmeta Geopolitika su u obavezi da dođu u Školu radi pisanja eseja iz predmeta Geopolitika, jer je esej obavezna predispitna obaveza.

Obaveštenje: Za studente III godine MIB i MB

Kolokvijum iz predmeta Bezbednosno upravljanje prirodnim resursima održaće se 24.05.2017. u 16h. 

Konsultativna nastava iz predmeta Upravljanje kvalitetom, takođe će se održati 24.05.2017. u 17h.

Za oba predmeta: 31.05.2017. u 13.30 imate obavezno predavanje dr Milana Petrovića (i to je prilika da ostvarite dodatne ili joker poene ukoliko niste redovno dolazili na nastavu)

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom održaće se 01.06.2017. u 16h  i tada mogu studenti i sa smera MB da dodju da polažu ili poprave kolokvijum.

 Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da direktno kontaktirate prof. Goricu, cvijagor@yahoo.com

Obaveštenje: Za Apsolvente

Majski ispitni rok za apsolvente održaće se od 22.05. do 25.05.2017.

Prijava ispita je od 17.05. do 19.05.2017.  do 10 časova na e-mail prijavaispita@vssp.edu.rs, uz dostavljeni skenirani dokaz o uplati troškova prijave.

Ukoliko neko od apsolvenata nije izmirio troškove apsolventskog staža i ima neki zaostatak školarine iz prethodne školske godine, molimo ih da prilikom prijave ispita, dostave dokaz o uplati i tih troškova.

Nakon isteka roka za prijavu ispita i po dogovoru sa profesorima, obavestićemo apsolvente koji su prijavili ispite o terminu ispita.