Obaveštenje za studente III godine (smer Menadžment prodaje): Izborni predmet

U letnjem semestru imate jedan izborni modul koji se sastoji od dva predmeta.

  1. Carine i špedicija (mr Radmila Marković)
  2. Ponašanje potrošača (dr Zoran Ristić)

Molimo da Vaš odabir predmeta pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.

 

Obaveštenje za studente II godine (smerovi Menadžment i Biznis i Menadžment prodaje): Izborni predmeti

U letnjem semestru imate po dva izborna modula i svaki modul se sastoji od dva predmeta.

Prvi modul

  1. Strategijski menadžment (mr Miroslav Mrkonjić)
  2. Upravljanje projektima (mr Radmila Marković)

Drugi modul

  1. Operativni menadžment (mr Radmila Marković)
  2. Upravljanje promenama (mr Miroslav Mrkonjić)

Molimo da Vaš odabir predmeta (po jedan predmet iz svakog modula) pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.

Obaveštenje za studente II godine (smer Menadžment bezbednosti): Izborni predmeti

U letnjem semestru imate po dva izborna modula i svaki modul se sastoji od dva predmeta.

Prvi modul

  1. Geopolitika (dr Vladimir Marinković)
  2. Menadžment bezbednosti (dr Miodrag Komarčević)

Drugi modul

  1. Pravni osnovi bezbednosti (dr Predrag Ćeranić)
  2. Ljudski resursi u bezbednosti (dr Vladimir Marinković)

Molimo da Vaš odabir predmeta (po jedan predmet iz svakog modula) pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.