Obaveštenje za studente treće godine (smer Menadžment bezbednosti): Izborni predmeti

U letnjem semestru imate po dva izborna modula i svaki modul se sastoji od dva predmeta.

Prvi modul

  1. Zaštita kritične infrastrukture – dr Miodrag Komarčević
  2. Zaštita intelektualne svojine – dr Dejan Kostić

Drugi modul

  1. Upravljanje krizama i rizicima – dr Vladimir Marinković
  2. Psihologija bezbednosti – dr Jovan Nicić

Molimo da Vaš odabir predmeta (po jedan predmet iz svakog modula) pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.

Izmene termina ispita: Korporativne komunikacije i Korporativna kultura

Zbog iznenadne povrede i nemogućnosti kretanja profesora Predraga Ristića, ispit iz predmeta Korporativne komunikacije (spec PM) održaće se u utorak 14.02.2017. godine u 14h, sala II-4.

A ispit iz predmeta Korporativna kultura (III godina MIB) održaće se ponedeljak, 13.02.2017. godine u 16h, sala I-2.