Obaveštenje: Prijava ispita za Aprilski ispitni rok

Prijava ispita za aprilski ispitni rok: 06.03. – 10.03.2017.

Aprilski ispitni rok biće održan u periodu od 03.04. do 13.04.2017.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina zaključno sa martovskom ratom i troškovi prijave ispita.

Obaveštenje za studente III godine (smer Menadžment prodaje): Izborni predmet

U letnjem semestru imate jedan izborni modul koji se sastoji od dva predmeta.

  1. Carine i špedicija (mr Radmila Marković)
  2. Ponašanje potrošača (dr Zoran Ristić)

Molimo da Vaš odabir predmeta pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.