Obaveštenje: Promena termina nastave odredjenih predmeta počev od utorka, 18.10.2016. godine

Ponedeljak:
Predmetni nastavnik: Dr Jovan Ničić
Psihologija rada (I godina MIB i MP), od 14.30 do 16 h
Poslovna komunikacija (II godina MIB i MP), od 16 h do 17.30

Utorak:
Predmetni nastavnik: Zorana Petkovic, dipl.prof.j.
Engleski jezik 2 (II godina MIB, MB, MP) od 14 do 15.30
Predmetni nastavnik: Dr Ana Grbić
Etika/Biznis etika (II godina MIB, MB, MP) od 16 do 17.30

Sreda:
Predmetni nastavnik: Mr Petar Čelik
Elektronski biznis (II godina MIB, MP) od 17 do 18.30

Anketa: Pomeranje termina nastave Engleskog jezika 2

Anketa za studente II godine smera MiB, MP, MB

Molim da se do petka 14.10.2016. izjasnite na e-mail bojana.turajlic@vssp.edu.rs da li želite da termin nastave iz Engleskog jezika 2 bude u kasnijem terminu, odnosno od 14.30 do 16.00.

Ako većina bude odlučila, termin nastave biće pomeren. Nastava bi bila u učionici IV-1, pre nastave iz predmeta Etika/Biznis etika.