Obaveštenje: Izmene termina predavanja za ponedeljak 19.12.2016.

Predavanja kod profesorke Svetlane Tasić:

  • I godina MiB i MP: 12:30 – 14:00,
  • IIgodina MB: 14:00 – 15:30.

Obaveštenje za studente – prve godine (MIB, MP), druge godine (MIB, MP), treće godine MP, treće godine MIB, spec PM, spec KB:

Danas (19.12), na osnovu zahteva studenata zbog slave Sv. Nikola, neće se održati nastava iz sledećih predmeta:

  • Psihologija rada,
  • Poslovna komunikacija,
  • Poreska politika,
  • Korporativna kultura,
  • Korporativne komunikacije,
  • Preduzetnička ekonomija
  • Zaštita i bezbednost informacija.

Nastava će biti nadoknađena u sledeći ponedeljak.