Obaveštenje: Prijava ispita za Septembarski ispitni rok

Prijava ispita za Septembarski ispitni ispitni rok je od 12.07.2018 do 18.07.2018 – poslednji dan za prijavu ispita je 18.07.2018.

Studenti sa smerova Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova Menadžment bezbednosti i Specijalističke studije prijavljuju na  prijavaispita@vssp.edu.rs

Možete prijaviti najviše pet ispita za Septembarski rok.

Ispitni rok će se odžati od 03.09.2018 do 14.09.2018.

Raspored ispita će blagovremeno biti objavljen na sajtu Škole www.vssp.edu.rs

Uslov za prijavu ispita je izmirena celokupna školarina za 2017/2018.

Obaveštenje: Za studente druge godine, smerovi MB, MP I MIB

Upis na treću godinu studija se vrši od 11.07.2018 do 18.07.2018.godine.

Uslov za upis u treću  godinu je ostvaren broj 60 ESPB (sa I godine) + 37 ESPB bodova ( sa II godine).

Studenti sa smera Menadžment bezbednosti papire za upis popunjavaju na V spratu.

Studenti sa smera Menadžment i biznis i Menadžment prodaje papire za upis popunjavaju  na II  spratu.

Studenti koji nisu stekli dovoljan broj ESPB bodova za upis na narednu godinu studija zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom, uslov mogu steći polaganjem ispita u septembarskom ispitnom roku. Termini prijave ispita, kao i okvirni i pojedinačni raspored ispita za ispitni rok Septembar I će biti naknadno objavljeni.

Obaveštenje: Za studente prve godine, smerovi MIB, MP I MB

Upis na drugu godinu studija se vrši od 11.07.2018 do 18.07.2018.godine.

Uslov za upis u drugu godinu je ostvaren broj 37 ESPB bodova.

Studenti sa smera Menadžment bezbednosti papire za upis popunjavaju na V spratu.

Studenti sa smera Menadžment i biznis i Menadžment prodaje papire za upis popunjavaju  na II  spratu.

Studenti koji nisu stekli dovoljan broj ESPB bodova za upis na narednu godinu studija zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom, uslov mogu steći polaganjem ispita u septembarskom ispitnom roku. Termini prijave ispita, kao i okvirni i pojedinačni raspored ispita za ispitni rok Septembar I će biti naknadno objavljeni.

Obaveštenje: Marketing

Ispit iz predmeta Marketing kod prof. dr Predraga Ristića je zakazan je za 05.07.2018 sa početkom u 13:30h.