Obaveštenje: Termini održavanja kolokvijuma

Kolokvijum iz predmeta:

  • UPRAVLJANJE KVALITETOM ( MIB) i
  • BEZBEDONOSNO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA (MB)

Je zakazano za četvrtak 14.06.2018.godine u 15:30h.

Prezentacije sa predavanja iz pomenutih predmeta će studentima biti dostavljene putem e-mail-a i objavljene na sajtu škole naknadno.

Obaveštenje: Treća godina MB

U sredu 23.05.2018 održaće se kolokvijum iz predmeta Upravljanje krizama i rizicima – profesor mr Milovan Dimić u terminu predviđenom za nastavu.