Obaveštenje: Promena termina ispita – Oktobarski ispitni rok

Ispiti profesora Milovana Dimića (Ljudska prava, Stručna praksa za sve tri godine smera MB) se prebacuju na četvrtak, 29.09.2016. u 10h umesto ranije datog termina.

Ispiti profesora Vladimira Marinkovića (Strategijski menadžment 2, Geopolitika, Upravljanje ljudskim resursima 2) se prebacuju na petak, 30.09.2016. u 10h umesto ranije datog termina.