Izmenjen raspored ispita

Izmene termina u rasporedu ispita kod mr M. Mrkonjica, mr P. Celika, dr Z. Ristica, dr Dejana Kostica, dr J. Nicica, mr M. Dimica.

Poslednje izmene (29.06.) pogledajte OVDE

Predaja dokumentacije za stručnu praksu

Studenti koji nisu predali kompletnu dokumentaciju za stručnu praksu, molimo da svoju dokumentaciju za stručnu praksu predaju isključivo nastavniku odgovornom za stručnu praksu:

  • Smer MiB-MP i specijalističke studije: dr Duško Kostić
  • Smer MB: mr Milovan Dimić

Takođe, podsećamo da pre predaje dokumentacije nastavniku odgovornom za stručnu praksu, predmetni nastavnik koga ste izabrali za mentora na praktičnom radu treba da vam POTPIŠE I POPUNI obrazac OB 04/05 koji imate u e-mail-u i na sajtu Škole, ukoliko je saglasan sa tekstom praktičnog rada.

S obzirom na to da se nastava letnjeg semestra završila danas, molimo vas da kontaktirate svog predmetnog nastavnika i nastavnika odgovornog za stručnu praksu i dogovorite termin konsultacija.

Primer prijave završnog rada

Primer prijave završnog rada možete naći u bilo kom završnom radu iz školske 2015. i 2016. godine, na početku ili u okviru Uvoda ili pod naslovom Hipotetičko-teorijski okvir rada.

Naravno, na vama je kako ćete napisati tekst, ali u tim radovima možete videti način pisanja.

Mentori su tu da vam pomognu oko toga, kao i oko izbora završnog rada iz biblioteke koji vam može biti vodilja u dobijanju ideje šta i kako pisati. Do sada se najbolje pokazalo iskustvo: studenti su birali teme na osnovu delatnosti kojom se bave.

S obzirom na to da se nastava završila danas, molim vas da mentore kontaktirate e-mail-om ili telefonom i dogovorite konsultacije.

Biblioteka radi svakim radnim danom od 09 do 17 h, kontakt Mila Vukovic, biblioteka@vssp.edu.rs, 011/218-00-40.

Formu završnog rada i uputstvo za izradu možete naći OVDE.

Obaveštenje za studente koji nisu do danas uplatili troškove završnog rada: Imate vremena i sutra da uplatite troškove završnog rada, koji inače obuhvataju konsultacije sa mentorom, rad Komisije za ocenu završnog rada, obradu dokumenata, izdavanje Uverenja o diplomiranju i položenim ispitima, kasnije izdavanje diplome i dodatka diplomi.