Obaveštenje: Strategija održivog razvoja i Ljudski resursi u bezbednosti, esej i seminarski rad

PREDMET: Strategija održivog razvoja

Prvi esej 28.03.2019. u terminu redovne nastave. Slobodan izbor teme pisanja.
Seminarski rad 11.04.2019. rok za predaju elektronskim putem. Tema uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim profesorom.

PREDMET: Ljudski resursi u bezbednosti

Prvi esej 04.04.2019. u terminu redovne nastave. Slobodan izbor teme pisanja.
Seminarski rad 18.04.2019. rok za predaju elektronskim putem. Tema uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim profesorom.

Obaveštenje: Nastava kod profesora dr Jovana Ničića

Nastava iz predmeta  Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom I god MB kao i nastva iz predmeta Psihologija bezbednosti III god MB  kod profesora dr Jovana Ničića neće biti odžana 25.03.2019. i 01.04.2019.

Termini  nadoknade nastave biće naknadno objavljeni na sajtu škole www.vsssp.edu.rs