Obaveštenje: Esej iz predmeta Etika i Biznis etika

U ponedeljak 17.12.2018 sa početkom u 15:30h održaće se esej iz predmeta Etika i Biznis etika kod prof. dr Ivana Aranautovića.

Napomena: Esej obavezno pisati u školi u zakazanom terminu

Teme eseja:

  1. Kako biste rešili problem mita i korupcije u našem poslovnom okruženju
  2. Marketing, isitna i oglašavanje
  3. Koje su Vaše etičke dileme i nedoumice?

Obaveštenje: Fin. menadžment, Bezbednost fin. poslovanja i Novac,bankarstvo i osiguranje

Poslednja predavanja Iz Finansijskog menadžmenta održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 14:30 časova. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu pristupili polaganju kolokvijuma, mogu polagati ponovljeni kolokvijum u terminu posljednjih predavanja.

Poslednja predavanja Iz Bezbednosti finansijskog poslovanja održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 14:30 časova. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu pristupili polaganju kolokvijuma, mogu polagati ponovljeni kolokvijum u terminu posljednjih predavanja.

Poslednja predavanja i kolokvijum iz predmeta Novac, bankarstvo i osiguranje održaće se u četvrtak, 13.12.2018. godine u 13:00 časova.

Obaveštenje: Odlaganje nastave kod prof. Jovana Ničića

Nastava iz predmeta Psihologija rada, Poslovna komunikacija i Korporativne komunikacije kod profesora dr Jovana Ničića koja je po rasporedu predvidjena za 05.12.2018. se odlaže.
Termini za nadoknadu predavanja iz pomenutih predmeta će biti naknadno objavljeni.