Obaveštenje: Za studente II i III god. MIB i MP

Obaveštavamo Vas da se predavanja kod prof.dr Ristić Predraga, koja su po rasporedu časova predviđena za dan 14.11.2018.godine,odlažu za utorak 20.11.2018.godine, u sledećim terminima:

  • MARKETING -u 09:00h, drugi sprat, sala II/4
  • KORPORATIVNA KULTURA  -u 10:30h, drugi sprat, sala II/4

Obaveštenje za I god. MP i MIB i spec PM

Poštovani,

obaveštavamo Vas da  se predavanja kod prof.dr Ranka Mijića, koja su po rasporedu nastave za zimski semestar za školsku 2018/2019 god, za ponedeljak 12.11.2018.godine, odložiti zbog neradnog dana, te da će se ista održati po sledećem rasporedu u utorak 13.11.2018.godine:

 

  • Preduzetnička ekonomija ( Spec. PM) – 14:00h, prvi sprat
  • Ekonomika i organizacija poslovanja ( I god. MIB i MP) -u 15:30h, prvi sprat
  • Međunarodna ekonomija ( I god. MIB i MP)  -u 17:00h, prvi sprat

Obaveštenje: I kolokvijum – UVOD U PRAVO

I kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo , kod prof.mr Milovana Dimića , odrzaće se u utorak  13.11.2018. u terminu koji je predviđen za nastavu po rasporedu časova za zimski semestar školske 2018/2019 godine.

Kolokvijum je predispitna obaveza na osnovu koje se stiče uslov za izlazak na ispit.