Prijava ispita: Vanredni ispitni rok Oktobar

Prijava ispita za vanredni ispitni rok Oktobar je od 29.09.2020. do 30.09.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Menadžment bezbednosti, Korporativna bezbednost – specijalističke studije, Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 05.10.2020 do 09.10.2020.godine

U ovom roku ispite mogu da prijave apsolventi, studenti koji ne ispunjavaju uslove za upis u narednu skolsku godinu i studenti koji zbog COVID-A 19 nisu mogli da izadju na ispite.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u roku je pet ispita.

Obaveštenje: Prijava ispita Septembar II

Prijava ispita za ispitni rok Septembar II je od 04.09.2020. do 07.09.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Menadžment bezbednosti,Korporativna bezbednost – specijalističke studije, Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 10.09.2020 do 23.09.2020.godine

Sve prijave ispita od 07.09.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za preduzetništvo.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).