Anketa za studente II godine smera MiB, MP, MB

Molim da se do petka 14.10.2016. izjasnite na e-mail bojana.turajlic@vssp.edu.rs da li želite da termin nastave iz Engleskog jezika 2 bude u kasnijem terminu, odnosno od 14.30 do 16.00.

Ako većina bude odlučila, termin nastave biće pomeren. Nastava bi bila u učionici IV-1, pre nastave iz predmeta Etika/Biznis etika.