Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi prava i Privredno pravo održaće se 14.11.2016. u terminu predavanja.