Na stranici PRIRUČNICI (treća godina) možete preuzeti korigovanu i skraćenu verziju priručnika za polaganje ispita iz predmeta Analiza trzišta za preduzetnike i Istraživanje trzišta.