Drugi kolokvijum kod profesora dr Ranka Mijića održava se 24.12.2019. godine u 10 časova iz sledećih predmeta:

  • Međunarodna ekonomija
  • Finansijski menadžment
  • Poslovna statistika sa matematikom
  • Ekonomika i organizacija poslovanja