I kolokvijum iz predmeta:

  • Međunarodna ekonomija;
  • Ekonomika i organizacija poslovanja
  • Poslovna statistika sa matematikom
  • Finansijski menadžment

će biti održan dana u utorak 12.11.2019. godine u 12h u sali II/1.