I kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo , kod prof.mr Milovana Dimića , odrzaće se u utorak  13.11.2018. u terminu koji je predviđen za nastavu po rasporedu časova za zimski semestar školske 2018/2019 godine.

Kolokvijum je predispitna obaveza na osnovu koje se stiče uslov za izlazak na ispit.