Napravljene su pojedine izmene termina u Januarsko-februarskom ispitnom roku. Novi ažuriran raspored ispita možete preuzeti na stranici „Ispitni rokovi„, izmene su obeležene CRVENOM bojom.