Nastavno osoblje Škole je na kolektivnom godišnjem odmoru od 01.08. do 31.08.2017. godine. Prvi radni dan je 01.09.2017. godine.

Studentska služba Škole je na kolektivnom godišnjem odmoru od 31.07. do 25.08.2017. godine. Prvi radni dan je 28.08.2017. godine.