I kolokvijum iz predmeta Ekonomika i organizacija poslovanja i Medjunarodna ekonomija održaće se u ponedeljak 05.11.2018. u sledećim terminima:

  • Međunarodna ekonomija u 12h, drugi sprat, sala II/4
  • Ekonomika i organizacija poslovanja  u 13h, drugi sprat, sala II/4