Kolikvijum iz predmeta Globalna bezbednost kod profesora mr Milovana Dimića biće održan u utorak 04.06.2019. sa početkom u 12:00h.

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje krizama i rizicima počinje u 13:00h na prvom spratu.