Kolikvijum iz predmeta Ljudska prava kod profesora mr Milovana Dimića biće održan u utorak 04.06.2019. sa početkom u 11:00h na prvom spratu.