I Kolokvijum iz predmeta Ekonomija i organizacija poslovanja će biti održan 20.12.2017. godine u 11,30 časova u sali V1 (peti sprat).

II Kolokvijum iz predmeta Međunarodna ekonomija će biti održan 20.12.2017. godine u 12,15 časova u sali V1 (peti sprat).