Iz predmeta Međunarodna ekonomija kolokvijum će se održati 24.12.2018. godine u 12,00 časova u sali 2 na prvom spratu.

Iz predmeta Ekonomika i organizacija poslovanja  kolokvijum će se održati 24.12.2018. godine u 13,00 časova u sali 2 na prvom spratu.