Kolokvijum iz predmeta Međunarodna ekonomija održaće se dana 07.11.2017. godine u 12,00 časova.

Kolokvijum iz predmeta Ekonomika i organizacija preduzeća održaće se dana 07.11.2017. godine u 12,45 časova.