II kolokvijum iz predmeta Mikroekonoimija i Makroekonomija će se održati dana 04.06.2019.godine u 12,00 časova u sali na 5-om spratu.