Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment kod profesora dr Vladimira Marinkovića bice održan 24.12.2018 u predvidjenom terminu za nastavu.