Nastava iz predmeta Ljudski resursi u bezbednosti kao i Strategija održivog razvoja neće biti održani u četvrtak 11.04.2019.

Predavanja će biti nadoknadjena tokom sledeceg termina.