Obaveštavamo  studente koji prate nastavu iz predmeta Mikroekonoimija i Makroekonomija da će se ista za ove predmete, planirana na dan 06.05.2019. odložiti i biće održana 17.05.2019. godine u predviđenim terminima nastave.