Nastava iz predmeta Menadžment kod profesora dr. Vladimira Marinkovića koja je po rasporedu 02.12.2019. odlaže se i biće nadoknađena 09.12.2019. u terminu predviđenom rasporedom nastave za zimski semestar školske 2019/2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment kod profesora dr. Vladimira Marinkovića biće održan 23.12.2019. sa početkom 14:30.