Nastava iz predmeta Ljudska prava, Globalna bezbednost kao i Upravljanje krizama i rizicima kod prof mr Milovana Dimića biće održana u utorak 14.05.2019. Predmet Ljudska prava počinje u 10:00h, Globalna bezbednost u 11:30h i Upravljanje krizama i rizicima u 13:00h. Nastava će biti održana na prvom spratu.