Nastava iz predmeta  Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom I god MB kao i nastva iz predmeta Psihologija bezbednosti III god MB  kod profesora dr Jovana Ničića neće biti odžana 25.03.2019. i 01.04.2019.

Termini  nadoknade nastave biće naknadno objavljeni na sajtu škole www.vsssp.edu.rs