Ovom prilikom obaveštavamo Vas da Visoka strukovna škola za preduzetništvo neće raditi  01. maja 2020.godine (petak).
Prvi radni dan nakon praznika  će biti 04. maj 2020.godine (ponedeljak).
Želimo Vam da lepo provedete predstojeći praznik!