Nastava iz predmeta Ljudska prava (druga godina MB), Globalna bezbednost (treća godina  MB) i Upravljnje krizama i rizicima (treća godina MB)  neće se održati danas.

Naredno predavanje biće održano sledeće nedelje u predvidjen terminima.