1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.glasnik RS”, br.43/2001, 101/2007 i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
    • Da se držani praznik Sretenje- Dan državnosti praznuje 15. i 16. februara;
  2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i odlukom poslodavca, neradni dani će biti 15. februar (četvrtak) i 16. februar (petak);
  3. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće ponedeljak 19. februar;
  4. Obavezuju se rukovodioci organizacionoh jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.