1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.glasnik RS”, br.43/2001, 101/2007 i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
    • Neradni dani za vreme Praznika rada su dani 01. i 02. maj;
  2. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće 3. maj (Četvrtak);
  3. Obavezuju se rukovodioci organizacionoh jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.