ODLUKA
o radnom vremenu za vreme uskršnjih praznika

  1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, utvrđeno je sledeće:
    • Da se državni praznik Uskrs praznuje od dana 06.aprila do dana 09.aprila;
  2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i odlukom poslodavca, neradni dani će biti 6.april (Petak) i 9.april (Ponedeljak);
  3. Prvi radni dan nakon državnog praznika biće 10.april (Utorak);
  4. Obavezuju se rukovodioci organizacionih jedinica da, ako postoji potreba rada, organizuju rad za vreme praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca;
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.